"Poďme sa učiť po našom"
01.09.2017 08:00
31.08.2018 15:00
8 hodín 6
pracovné dni
Bratislavský kraj,
okres Bratislava I,
Bratislava,
Základné školy

"Poďme sa učiť po našom"

Linka detskej istoty, n.o. hľadá prostredníctvom projektu CVRZ CESTA, dobrovoľníkov, ktorí majú minimálne bakalársky stupeň vzdelania v odbore ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA. Projekt bude prebiehať od mesiaca september 2017 a úlohou dobrovoľníkov je doučovanie detí s ktorými LDI, n.o. pracuje, a ktoré môžu mať rôzne špeciálne potreby pri učení. Oslovujeme nie len profesionálov ale aj študentov, ktorí majú bakalárske vzdelanie špeciálneho pedagóga a chcú získať prax a zručnosti v ich odbore :)

Oblasť činnosti:

Mládež a deti,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Tvorivosť (kreativita), Osobnostný rozvoj, Samostatnosť,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor

Linka detskej istoty, n.o.

Vladimíra Reinvart 0918 880 066