Európska dobrovoľnícka služba v Grécku, Solún
01.09.2018 00:00
30.06.2019 00:00
35 hodín 1
pracovné dni
Zahraničie kraj,
okres Zahraničie,
Solún,
Solún, Grécko

Európska dobrovoľnícka služba v Grécku, Solún

Možnosť Európskej dobrovoľníckej služby v Grécku, v Solúne v organizácií United Societes of Balkan. Projekt je zameraný na médiá - práca pre web media, e-radio, e-magaziny, e-televízia, vlastný miniprojket, ... Výber účastníka je založený na motivácií dobrovoľníka, nie na skúsenostiach v programoch alebo médiách. Dobrovoľník absolvuje vzdelávací seminár a školenie v téme médiá.

Oblasť činnosti:

Manažment a organizácia, Miestna komunita, Zahraničné dobrovoľníctvo,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Tímová práca, Informačná gramotnosť, Rozhodovanie, Tvorivosť (kreativita), Osobnostný rozvoj, Komunikácia v cudzom jazyku, Technická gramotnosť, Digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti), Samostatnosť,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor