Pomoc v redakčnej praxi
01.06.2018 10:00
27.07.2018 16:00
80 hodín 1
pracovné dni
Bratislavský kraj,
okres Bratislava V,
Bratislava - Petržalka,
Bratislava

Pomoc v redakčnej praxi

Príprava knižných titulov do tlače, pomoc pri redakčnej práci, riešenie organizačných otázok

Oblasť činnosti:

Manažment a organizácia, Umenie a kultúrne dedičstvo,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Organizovanie a plánovanie práce, Prezentovanie, Kultivovaný písomný prejav, Schopnosť vyjadrovania sa, Tímová práca, Analyzovanie a riešenie problémov, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Osobnostný rozvoj, Digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti), Samostatnosť,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor

TRIO Publishing

Magdalena Fazekašová 908756855