Dobrovoľnícky projekt v Indii
01.08.2019 00:00
01.02.2020 00:00
30 hodín 1
denne
Zahraničie kraj,
okres Zahraničie,
Bhubaneswar,
India

Dobrovoľnícky projekt v Indii

Projekt bude v meste Bhubaneswar. Náplňou projektu je učenie angličtiny v lokálnych komunitách, najmä v slumoch. Ďalšie aktivity, ktoré robí hosťujúca organizácia je podpora žien a ženských komunít formou vytvárania udržateľných podnikateľských aktivít ako je napr. produkcia medu, Porjekt je podporený programom ERASMUS+ a je pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov.

Oblasť činnosti:

Miestna komunita, Mládež a deti, Zahraničné dobrovoľníctvo, Zdravie a sociálna starostlivosť,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Organizovanie a plánovanie práce, Motivovanie ľudí, Prezentovanie, Schopnosť vyjadrovania sa, Tímová práca, Rozhodovanie, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Tvorivosť (kreativita), Osobnostný rozvoj, Komunikácia v cudzom jazyku, Fyzická zdatnosť, Samostatnosť, Vedenie ľudí, Vyjednávanie,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor

KERIC

Mirka Petrikova 00421908913995