Hľadáme dobrovoľníkov na ESC projekty v Taliansku
31.10.2019 14:00
30.10.2020 14:00
30 hodín 2
denne
Zahraničie kraj,
okres Zahraničie,
Trento,
Taliansko

Hľadáme dobrovoľníkov na ESC projekty v Taliansku

Rôzne typy projektov: 1. práca v kancelárii - témou je vždy práca s mládežou, riadenie európskych projektov, organizácia výmen mládeže, aktualizácia sociálnych médií 2. dobrovoľníctvo v dvojjazyčnej škole - práca s deťmi. 3. práca v domove dôchodcov v Bolzane /len pre dobrovoľníka - muža - kvôli ubytovaniu/ 4. dobrovoľník pre stredisko, ktoré pracuje s drogovo závislými a HIV pozitívnymi obyvateľmi

Oblasť činnosti:

Manažment a organizácia, Miestna komunita, Mládež a deti, Zdravie a sociálna starostlivosť,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Organizovanie a plánovanie práce, Motivovanie ľudí, Prezentovanie, Schopnosť vyjadrovania sa, Tímová práca, Informačná gramotnosť, Analyzovanie a riešenie problémov, Rozhodovanie, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Tvorivosť (kreativita), Osobnostný rozvoj, Komunikácia v cudzom jazyku, Technická gramotnosť, Digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti), Matematická gramotnosť, Finančná a ekonomická gramotnosť, Manuálna zručnosť, Fyzická zdatnosť, Samostatnosť, Vedenie ľudí, Vyjednávanie,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor

KERIC

Mirka Petrikova 00421908913995