Dobrovoľníctvo mimo EÚ
15.04.2020 00:00
15.12.2020 00:00
30 hodín 1
denne
Zahraničie kraj,
okres Zahraničie,
Porto Alegre, Nairobi, CapeTown,
KERIC

Dobrovoľníctvo mimo EÚ

Hlavná téma: ľudské práva a antirasizmus. Úlohy dobrovoľníka: - podporovať pravidelné informačné stretnutia o ľudských právach spolu s ďalšími miestnymi pedagógmi v oblasti ľudských práv v rôznych komunitách. - podporovať zvyšovanie informovanosti a verejné vzdelávanie v oblasti ľudských práv. - podporiť plánovanie a prevádzku stretnutí s rôznymi zainteresovanými stranami. - spolupráca so školskými klubmi a pedagógmi - pomáhať advokátovi, sociálnom pracovníkovi a vychovávateľom v právnej, psychickej a sociálnej orientácii prisťahovalcov (uznanie dokumentov, usmernenia o právach a spôsob prístupu k nim, príprava učebných osnov a príprava na rozhovory, podpora začlenenia do systému verejného vzdelávania atď.) Uzávierka prihlášok do 30.11.2019.

Oblasť činnosti:

Zahraničné dobrovoľníctvo,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Organizovanie a plánovanie práce, Motivovanie ľudí, Prezentovanie, Kultivovaný písomný prejav, Schopnosť vyjadrovania sa, Tímová práca, Informačná gramotnosť, Analyzovanie a riešenie problémov, Rozhodovanie, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Tvorivosť (kreativita), Osobnostný rozvoj, Komunikácia v cudzom jazyku, Digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti), Matematická gramotnosť, Finančná a ekonomická gramotnosť, Environmentálna (prírodovedná) gramotnosť, Fyzická zdatnosť, Samostatnosť, Vedenie ľudí,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor

KERIC

Mirka Petrikova 00421908913995