Medzinárodný festival Divadelná Nitra - Územie étos
21.09.2020 09:00
01.10.2020 22:00
28 hodín 50
denne
Nitriansky kraj,
okres Nitra,
Nitra,
Nitra

Medzinárodný festival Divadelná Nitra - Územie étos

Tento rok sa uskutoční už 29. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Samotný festival sa uskutoční od 24. septembra do 1. októbra 2020 v Nitre s podtitulom Územie étos. Hlavný a sprievodný program ponúkne návštevníkom rôznorodé umelecké diela. Vzhľadom k pretrvávajúce situácii sa organizátori rozhodli klásť väčší dôraz na podporu slovenských umelcov. Dobrovoľníci sú každoročne srdcom festivalu a nebude tomu inak ani tento rok. Nepomáhajú len v termínoch festivalu, ale aj pred ním. Ich práca je rôznorodá, napr. pomoc s distribúciou tlačových materiálov, pomoc s vytváraním materiálov pre program, pomoc na sekretariáte festivalu, pomoc produkčným manažérom hlavného a sprievodného programu, príprava zázemia festivalu, výzdoba festivalových priestorov a ďalšie. Asociácia Divadelná Nitra, hlavný organizátor festivalu, dodržiava platné hygienické a bezpečnostné pravidlá, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR. Prihlasovanie a viac informácií: https://nitrafest.sk/stan-sa-dobrovolnikom-na-medzinarodnom-festivale-divadelna-nitra/

Oblasť činnosti:

Manažment a organizácia, Miestna komunita, Mládež a deti, Umenie a kultúrne dedičstvo,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Organizovanie a plánovanie práce, Kultivovaný písomný prejav, Schopnosť vyjadrovania sa, Tímová práca, Informačná gramotnosť, Analyzovanie a riešenie problémov, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Tvorivosť (kreativita), Osobnostný rozvoj, Komunikácia v cudzom jazyku, Digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti), Manuálna zručnosť, Fyzická zdatnosť, Samostatnosť,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor

Asociácia Divadelná Nitra

Terézia Bosmanová 0940640974