Landscape Revisited 4: LAND-ARCH artcamp
26.08.2015 00:00
06.09.2015 00:00
4 hodín 2
denne
Banskobystrický kraj,
okres Banská Bystrica,
Dúbravica,
Dúbravica, Dom u Gazdov, Kultúrny dom a okolie

Landscape Revisited 4: LAND-ARCH artcamp

Artcamp architektúry a dizajnu na Podpoľaní. Za účasti architektonických ateliérov H3T architekti /CZ/, Young.s /SK/, 2021 architekti /SK/, Hello Wood /HU/ Landscape, Revisted 2015 je štvrtý ročník medzinárodného art campu – desaťdňovej skupinovej umeleckej rezidencie prebiehajúcej vo verejnom priestore obce Dúbravica a v jej blízkom okolí. V roku 2015 s podtitulom Land-Arch sa artcamp zameria na experimentovanie a vznik súčasnej architektúry a dizajnu v prostredí súčasného stredoslovenského vidieka. Prizvaní profesionálni tvorcovia, architekti a dizajnéri, v spolupráci s dobrovoľníkmi (študentmi architektúry, remesleníci) a s miestnymi obyvateľmi budú počas desiatich dní na prelome augusta a septembra realizovať úžitkové a vizuálne príťažlivé architektonické objekty v ľudskej mierke. Architektonické prvky a objekty budú realizované v intraviláne aj v extraviláne obce, sadoch a záhradách Dúbravice. Objekty majú slúžiť miestnej komunite, ale aj verejnosti prichádzajúcej do Dúbravice/lokality. Budú v správe občianskeho združenia Periférne centrá, niektoré v spolu-správe s obcou. Potrebovať budeme predovšetkým ochotných a nebojácnych dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať pri príprave stravovania účastníkov, príp. pri pomocných manuálnych prácach pre architektonické a dizajnérske tímy. https://www.facebook.com/events/523851957767057/

Oblasť činnosti:

Miestna komunita, Umenie a kultúrne dedičstvo,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Tímová práca, Analyzovanie a riešenie problémov, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Tvorivosť (kreativita),

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor

Periférne centrá

Anna Nahalkova 0903 424 562