ADRA - Dobrovoľnícke pozície v Turecku, Albánsku a...

Máme voľné dobrovoľnícke pozície v rámci projektu EU Aid Volunteers. Projekt je iniciatívou EÚ, umožňujúcou občanom únie poskytovať humanitárnu a rozvojovú pomoc mimo krajín EÚ. Vysielajúca ako aj prijímajúca organizácia sú držiteľmi EÚ...

Istambul (Turecko), Tirana (Albánsko), Zugdidi (Gru... 2000h 01.09. - 01.08.2021 7