Čistenie nelegálnej skládky na Prístavnej ulici

Vyčistíme nelegálnu skládku a priestor pri Prístavnom moste

Bratislava 3h 27.09. - 27.09.2014 15