Deň s predajcami pouličných časopisov

Dobrovoľníci po krátkom školení budú aktívne oslovovať obyvateľov mesta Košice. Zapojení predajcovia pouličných časopisov a dobrovoľníci budú informovať verejnosť o kódexe predajcu a kupujúceho, o výzore platných preukazov a budú upozorňovať na...

Košice - Staré Mesto 6h 26.09. - 26.09.2014 20