Viac ochotných rúk - krajšie prostredie

Vytvorenie funkčného a bezpečného prostredia v doteraz nevyužívanej časti areálu školy.

Nové Zámky 5h 19.09. - 03.10.2014 20