PRIDE Košice

Slovo PRIDE (vyslovuj “prájd”) sa historicky udomácnilo na označenie pozitívneho postoja proti diskriminácii a násiliu konanom na LGBT ľuďoch. V preklade znamená “pride” pôvodne “hrdosť” a tá tu je na mieste, keďže LGBT ľudia sú v mnohých prípadoch...

Košice - Staré Mesto 8h 26.08. - 04.09.2016 30