Asignácia 2% alebo 3%

Sme radi, že sa zaujímate o darovanie 2% či 3% daní z príjmu. Veríme, že aj toto je jedna z možností, ako prispieť k rozvoju tretieho sektora a celkovo, spoločenskej angažovanosti na Slovensku. Práve v tomto období máte jedinečnú možnosť rozhodnúť sa pre podporu činností neziskových organizácií, ktorá pre Vás neznamená žiaden výdavok navyše.

Ako občania, živnostníci či firmy máte právo podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. rozhodnúť o použití 2% svojich daní na vymedzené účely a tým podporiť fungovanie konkrétnej organizácie v treťom sektore. Podmienkou pre darovanie dane pri fyzických osobách je, aby daňovníci podali daňové priznanie ale zároveň aj samotnú daň zaplatili do 31. marca kalendárneho roka. Daňovníci, ktorým odsúhlasil daňový úrad podanie daňového priznania v neskorších termínoch, môžu rozhodnúť o svojich 2%  z daní najneskôr do konca predĺženej lehoty. Kto termín podania nestihol, alebo daň neskôr zaplatil, či zabudol svoje rozhodnutie uviesť v daňovom priznaní, nemôže už darovať časť dane a nedá sa tak urobiť ani dodatočne. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €. Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň musia požiadať svojho zamestnávateľa aj o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si vedia zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať si 2% alebo 3%, ktoré môžu darovať.  

Prečo podporovať dobrovoľníctvo?

-   Dobrovoľníctvo má ekonomický význam pre Slovensko. Zvyšuje HDP našej krajiny.

-   Dobrovoľníctvo je druhom neformálneho vzdelávania.

-   Dobrovoľníctvo prispieva k pozitívnym zmenám v spoločnosti.

-   Dobrovoľníctvo napomáha rozvoju sociálnej a kultúrnej stránky osobnosti dobrovoľníka.   

-   Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti zvyšuje atraktívnosť jedinca na trhu práce.

Darovanie 3% z daní

Veríme, že najlepším spôsobom, ako spoznať prínos dobrovoľníctva je stať sa jedným z dobrovoľníkov. Sme radi, že slovenský právny systém myslí aj na dobrovoľníkov a poskytuje im benefit v podobe možnosti darovať až 3% daní z príjmov. Táto možnosť prináleží každému dobrovoľníkovi (daňovníkovi), ktorý v zdaňovacom období odpracoval minimálne 40 hodín a má doklad o vykonaní takejto dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktorú pracoval ako dobrovoľník.

Náš portál www.dobrovolnictvo.sk poskytuje prehľad o počte odpracovaných dobrovoľníckych hodín pre zaregistrovaných dobrovoľníkov. Pokiaľ ako organizácia využívate našu stránku na manažment svojich dobrovoľníkov, vieme vám na požiadanie poskytnúť prehľad o odpracovaných hodinách vašich dobrovoľníkov. Veríme, že aj touto službou vám dokážeme ušetriť čas, ktorý môžete venovať dobrovoľníckej či inej činnosti.

Ponúkame Vám na stiahnutie vzorové potvrdenie pre Vašich dobrovoľníkov so zameraním na vykonávané činnosti a zručnosti, ktoré boli rozvíjané v priebehu dobrovoľníckej činnosti. Chceme tým poukázať na fakt, že dobrovoľnícka činnosť je cestou k rozvoju zručností, ktoré človek využije aj po skončení práce pre organizáciu v neziskovom sektore.

Podpora pre naše občianske združenie znamená možnosť pre ďalší rozvoj, zviditeľnenie a ocenenie dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí.  ĎAKUJEME VÁM za  Vašu priazeň a podporu našich projektov.

Potrebné údaje pre podporu CARDO - Národného dobrovoľníckeho centra:

Obchodné meno (Názov): CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 308 494 46
Sídlo: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava

Kontaktná osoba pre prípadné ďalšie otázky a potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti:

Katarína Gešková
kontakt@dobrovolnictvo.sk
+421 918 987 479
+421 2 544 304 27

Predvyplnený formulár k daňovému priznaniu na stiahnutie tu

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre účely poukázania 3% z dane