Dobrovoľnícke workshopy pre handicapované deti 09. 10. 2015

Počas školského roku pripravuje nadácia pre handicapované deti výtvarné, hudobné, modelovacie a fotografické workshopy, ktorých sa zúčastňujú dobrovoľníci.

čítaj viac