Kurz pomoci deťom a rodinám po strate blízkeho

Komu je kurz určený

Polročný kurz je určený tak odborníkom (lekárom, psychológom a iným pomáhajúcim profesiám), ako aj laickej verejnosti. Do kurzu sa môžu zapojiť aj tí, ktorí majú záujem spolupracovať s našou organizáciou a radi by sa zúčastňovali aktivít, ktoré organizujeme, napr. byť vedúcimi na letnom tábore pre deti a adolescentov po strate blízkeho. Je prípravou na prácu s deťmi a rodinami po strate.

Po ukončení kurzu môžu absolventi u nás pracovať ako dobrovoľníci, v niektorých prípadoch aj ako zamestnanci.

Popis kurzu

Vzdelávanie kombinuje teóriu s praxou. Mnohé z cvičení sú zážitkové. Používame holistický model „Kreatívneho sprevádzania“, ktorý integruje psychodynamické princípy s gestalt terapiou a psychodrámou.

Účasť na kurze predpokladá otvorenosť k intenzívnej emočnej práci. Súčasťou kurzu je aj štúdium literatúry a práca on-line. Dorozumievacím jazykom je angličtina. Schopnosť porozumieť a dohovoriť sa v anglickom jazyku je nevyhnutná, vynikajúca znalosť jazyka však nie je potrebná.

Kto sa môže prihlásiť

Vzdelávania sa môže zúčastniť ktokoľvek v dospelom veku so záujmom zlepšiť sa v komunikácii so smútiacimi deťmi a dospelými bez ohľadu na vzdelanie. Odporúčame ho pracovníkom pomáhajúcich profesií, ktorí prichádzajú do kontaktu so smútiacimi deťmi a rodinami - lekárom, zdravotným sestrám, sociálnym pracovníkom, psychológom, psychoterapeutom, špeciálnym a liečebným pedagógom, hrovým terapeutom, fyzioterapeutom, duchovným, učiteľom ako aj študentom týchto oborov. Na kurz sa však môžu prihlásiť aj tí, ktorí nepracujú v oblasti pomáhajúcich profesií (pracujú napr. v komerčnej oblasti), ale chcú pomáhať rodinám po strate blízkeho.

Viac na: http://www.plamienok.sk/vzdelavanie/kurz-pomoci-detom-a-rodinam-po-strate-blizkeho