LTS "Learn, Volunteer, Share" - Sremski Karlovci, 2013

SEEYN zorganizoval Tréning pre vedúcich dobrovoľníckych kempov v rámci projektu“ Learn, Volunteer, Share“ , na ktorom sa zúčastnili dvaja zástupcovia zo Slovenska z OZ C.A.R.D.O. v termíne 2. – 10.6.2013 v Srbsku. Projekt je financovaný z International Visegrad Fund. Cieľom bolo vyškoliť vedúcich kempov z 10 krajín, prepájanie,  plánovanie, implementovanie medzinárodného dobrovoľníctva, medzinárodných výmien na letných táborov, ktoré sa uskutočnia od 12.6. – 23.9.2013 v 10 krajinách (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Čierna hora). Photo by: Drazen Grujic.

Zdroj: C.A.R.D.O.

Galéria