Dobrovoľníci pomáhali nielen v boji s povodňou, ale aj pri odstraňovaní jej dôsledkov

Stúpajúca hladina Dunaja ukázala minulý týždeň svoju silu a opäť preverila pripravenosť krásavice na Dunaji ako aj všetkých záchranných zložiek. Svojim dielom pomoci prispeli aj dobrovoľníci, ktorých do veľkej miery organizoval BSK. Vyše 50 dobrovoľníkov tak odstraňovalo škody po povodni na Devínskej ceste. Živelná pohroma spojila do spolupráce kraj a starostov dotknutých obcí. Krásnym príkladom dobrovoľníckej mobilizácie bolo aj niekoľko firiem, ktoré sa prihlásili a poslali dobrovoľnícke skupiny na pomoc pri odstraňovaní škôd po povodniach. Dobrovoľníci pomáhali najmä s upratovaním dvorov v rodinných domoch a pri zveľaďovaní povodňou zničeného okolia. Odstraňovali popadané stromy, hľadali uhynuté zvieratá a pomáhali tým , ktoré hľadali nový domov. Boli taktiež k dispozícii na pomoc pre záchranárske zložky. O dobrovoľnícku pomoc bol zo strany obyvateľov Devína veľký záujem, nakoľko vďaka problematickému prístupu im častokrát nemohli pomôcť rodina či príbuzní, a tak boli odkázaní práve na pomoc dobrovoľníkov. Posledné dni dali ľuďom dosť zabrať a teda každá pomoc bola viac než vítaná.

Minister vnútra SR Róbert Kaliňák sa už v minulosti vyjadril, že vláda chce aktívnejšie podporovať a využívať dobrovoľníkov. V súčasnosti funguje na Slovensku asi tisíc dobrovoľníckych zborov, ktoré sú schopné v krízových situáciách zasiahnuť. Tie podľa ministra takmer nezaťažujú štátny rozpočet, sú veľmi efektívne pri pomoci občanom a ochotne pomáhajú kolegom z profesionálnych zborov.

Ak by ste sa v budúcnosti radi zapojili a pomohli aj pri odstraňovaní následkov po živelnej pohrome, alebo Vás takáto udalosť postihla a zháňate pomoc v podobe dobrovoľníkov, na našej stránkewww.dobrovolnictvo.sk môžete nájsť podrobné informácie pre všetkých v rôznych regiónoch Slovenska podľa aktuálnej potreby. 

Zdroj: C.A.R.D.O