Lukáš Latinák a Juraj Kemka hrajú v novom spote Dni Dobrovoľníctva 2013

Občianske združenie CARDO, ktoré je národným dobrovoľníckym centrom, pripravilo tento rok opäť nový video spot, ktorým chce prilákať čo najširšiu verejnosť k zapojeniu do Dní Dobrovoľníctva, ktoré sa budú konať v termíne 20-21.9. 2013.
Milé organizácie, už ste sa zapojili a pridali nejakú zaujímavú ponuku pre dobrovoľníkov práve na tento termín? Neváhajte a urobte tak čo najskôr.

OZ CARDO už takmer 10 rokov ako národné dobrovoľnícke centrum napomáha tomu, aby sa dobrovoľníctvo stávalo dôležitou témou pre obce a mestá, zamestnávateľov a zamestnancov, seniorov, rodiny s deťmi, pre mladých ľudí a aj nezamestnaných.
Na našej stránke www.dobrovolnictvo.sk je možné bezplatne zverejniť ponuku neziskovej organizácie, ktorá hľadá dobrovoľníkov a súčasne si tam dobrovoľník môže nájsť svoju dobrovoľnícku aktivitu.

Galéria