Hľadáme dobrovoľníkov seniorov - projekt Nový základ starého priateľstva

Občianske združenie C.A.R.D.O. ponúka možnosť všetkým ľuďom, ktorý majú záujem o dobrovoľnícku prácu a majú viac ako 50 rokov, zapojiť sa do projektu „Dobrovoľníctvo - nový základ starého priateľstva“. Projekt je podporený Programom celoživotného vzdelávania - Grundtvig. Cieľom projektu je podpora aktívneho starnutia seniorov a tiež propagácia dobrovoľníctva.

V mesiaci október 2013 sa uskutoční výmena dobrovoľníkov medzi partnerskou organizáciou z Prahy a našou organizáciou C.A.R.D.O. Traja dobrovoľníci seniori zo Slovenska nad 50 rokov budú zapojení do aktívnej dobrovoľníckej práce v Prahe a traja dobrovoľníci z Čiech bude počas tejto doby pracovať na Slovensku. Môžete zažiť tri týždne v Prahe pri dobrovoľníckej činnosti a mať dobrý pocit z nezištnosti pomôcť práve tam kde to je veľmi potrebné.

Dobrovoľník v zariadení - Jedličkův ústav a školy v Praze

Miesto práce:
Jedličkův ústav a školy
V pevnosti 4
128 41 Praha 2
Česká republika

Náplň práce:
osobná asistencia klientov v zariadení počas vyučovania
Finančné ohodnotenie:
bez nároku na finančnú odmenu
Doba trvania:
tri týždne október 2013
Iné výhody:
priama práca s handicapovanými klientmi, práca v priateľskom kolektíve
Druh pomeru:
dobrovoľnícka zmluva
Výberové konanie:
predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15. september 2013

Požiadavky na dobrovoľníka:
- vek nad 50 rokov, stredoškolské vzdelanie, medzigeneračná solidarita, vzťah k telesne handicapovaným ľuďom

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- skúsenosti s prácou s telesne postihnutými ľuďmi, sociálne cítenie, pozitívny vzťah k ľuďom, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, schopnosť dobre komunikovať

Dobrovoľníci, ktorí sa prihlásia na tento projekt majú všetky náklady hradené + dostávajú vreckové.

Ak ste to práve Vy, alebo máte vo svojom okolí ľudí, ktorý by spĺňali nasledovné kritéria dajte nám prosím vedieť na mailovú adresu nina.h@dobrovolnictvo.sk alebo kontaktujte nás na tel. 00421 918 987 479

Galéria