IBM chystá novú stránku dobrovolnictvo.sk ku Dňom dobrovoľníctva 2013 a je príkladom expertného firemného dobrovoľníctva

Do Dní dobrovoľníctva 2013 sa dá zapojiť rôznymi spôsobmi a je na každom jednotlivcovi či firme, akú formu a oblasť si vyberie. Okrem manuálnych aktivít je množstvo spôsobov, ako sa zapojiť „mentálne“ a predať svoje „know-how“ ďalej pre dobrú vec.

Jednou zo spoločností, ktorá sa tento rok rozhodla pripojiť ku Dňom Dobrovoľníctva 2013 a zapojila svojich zamestnancov je firma IBM, ktorá nám prerába celú webstránku dobrovolnictvo.sk. K dnešnému dňu venovala spoločnosť práci na našej stránke už vyše 500 človeko-hodín. Stránka bude spustená čoskoro a bude obsahovať množstvo nových funkcionalít, ktoré zjednodušia orientáciu na stránke pre užívateľov.

V našej spoločnosti sa dobrovoľníci venujú manuálnej ako aj expertnej dobrovoľníckej aktivite. Keď nás oslovilo OZ C.A.R.D.O s participáciou na tomto podujatí, rozhodli sme sa ponúknuť svoje expertné zručnosti a pomôcť s redizajnom web stránky www.dobrovolnictvo.sk. Vďaka úsiliu našich zamestnancov prejde stránka komplexnými zmenami s množstvo nových pridaných funkcií, ktoré zlepšia celkovú kvalitu poskytovania informácií pre všetkých užívateľov, “ uviedol Branislav Kohl, riaditeľ pre marketing a komunikáciu spoločnosti IBM.

5. ročník Dní dobrovoľníctva, ktorý odštartuje v lokalite mestskej časti Nové Mesto – Zátišie slávnostne otvoria 20.9.2013 o 10.00 hod zástupcovia magistrátu a mestskej časti Nové Mesto, ako aj pani europoslankyňa Nevedalová, zástupca Zelenej hliadky a OZ C.A.R.D.O. Následne sa začne čistenie čiernej skládky odpadu, ktorá sa nachádza práve v tejto lokalite dobrovoľníkmi a členmi Zelenej hliadky.

Od roku 2009 do 2012 sa do Dní Dobrovoľníctva spolu zapojilo vyše 15 tisíc dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 68 809 hodín.

Galéria