Prvé stretnutie pracovnej skupiny manažérov ľudských zdrojov

C.A.R.D.O. Vás pozýva na prvé stretnutie pracovnej skupiny manažérov ľudských zdrojov. 

Téma:   Zručnosti, ktoré získavajú vaši súčasní a budúci zamestnanci počas svojej dobrovoľníckej činnosti v treťom sektore. 

Miesto: kancelária PwC 
Nám. 1 mája 18 (budova Park One, 2. poschodie), Bratislava 

Čas: 24. Jún 2013 od 9.00 – 12.00 hod. 

Prekvapenie:  Špeciálny hosť 

Tešíme sa na Vás! 

RVSP do piatku 7. Júna 2013 na mail m.jakub@cardo-eu.net alebo na číslo 0902568301.

Občianske združenie C.A.R.D.O. sa snaží v regiónoch Slovenska vytvárať priestor pre stretnutie kľúčových hráčov z radov mimovládneho sektora, Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľov a dobrovoľníkov.

 

Okrúhle stoly sú aktivitami na národnej úrovni v rámci dvojročného projektu Rozvoj zručností prostredníctvom dobrovoľníctva, ich hodnotenie a využitie ako cesta k zamestnanosti. Projekt bol finančne podporený v rámci európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.

 

Zdroj: C.A.R.D.O.

Galéria