MOJEMESTO – Prvé detské mesto povolaní na Slovensku.

“ Jedine deti vedia čo hĺadajú … pomôžme im vytvoriť predstavu, aby videli možnosti. “

 

Občianske združenie Eduplex, ktorého zámerom je príprava a realizácia projektov prispievajúcich k lepšej orientácii detí vo svete profesií, otvára v bratislavskej EUROVEI expozíciu MOJEMESTO – Prvé detské mesto povolaní na Slovensku.

Putovná expozícia mesta bude umiestnená v termíne od 01.06.2013 v bratislavskej EUROVEI a prináša deťom po druhý krát nové povolania ako lakýrnik, mechanotronik, technický zriaďovač, mliekar a mnohé ďalšie.

Realizuje sa pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy, doc. RNDr. Milana FTÁČNIKA, CSc.

Cieľom projektu je vybudovať Detské mesto ako vzdelávací program pre deti od 6 do 15 rokov. Začať Bratislavou a dosiahnuť pôsobnosť vo všetkých regiónoch Slovenska.

V rámci edukačného projektu budú mať deti možnosť spoznať rozmanité formy sebauplatnenia v pracovnom svete dospelých. Prostredníctvom konkrétnych povolaní sa praktickým spôsobom oboznámia s rôznymi profesiami, ktoré jednotlivé firmy odprezentujú.

Ďalej v rámci projektu plánujeme rozšíriť v meste povolaní kariérne poradenstvo, pre verejnosť, prezentáciu SŠ a SOU, spoluprácu s VŠ – povinná prax a absolventská prax a veľa podporných podujatí ako interaktívne tematické workshopy, besedy…

Deti sa naučia, ako funguje reálny život a povolania v ňom, nazrú do zákulisia povolaní, vyskúšajú si prácu predavača/-čky, logistu, zdravotnej sestry, energetika, elektrotechnika, stavbára ….

MOJEMESTO ponúka ideálnu kombináciu hry a vzdelania.

Pozývame vás na otvorenie expozície dňa 01.06.2013o 14.00 hod. v priestoroch EUROVEA, Pribinova 8, Bratislava.

Za účasti mediálnej tváre Mesta Romana Pomajba, Ľubomíra Andrassyho a zástupcov z radov vrcholového managmentu spoločností VOLKSWAGEN Slovakia, EON, RAJO, DHL, T-COM, S&T, DM, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Medissimo, Energia slnka, STRECHANET …

Tešíme sa na Vás 01.06. 2013 v EUROVEA.

Zroj: Eduplex

Galéria