Začína sa celoslovenská verejná zbierka 1 deň úsmevu

V dňoch od 27. mája do 2. júna 2013 organizuje spoločnosť Úsmev ako dar celoslovenskú verejnú zbierku 1 deň úsmevu. Svojím dobrovoľným príspevkom môžete prispieť do označených pokladničiek a vyjadriť tak solidaritu s deťmi vyrastajúcimi mimo svojej biologickej rodiny. Získané finančné prostriedky sa použijú na vrátenie detí do pôvodných rodín, na podporu náhradného rodičovstva, projekty pre deti z detských domovov a mladých dospelých, ktorí opúšťajú brány detských domovov.

Už po 11. krát vyjdú dobrovoľníci spoločnosti Úsmev ako dar spolu so študentmi stredných a vysokých škôl do ulíc slovenských miest, aby verejnosť oslovili a predstavili jej problematiku detí, ktoré prišli o to najcennejšie – o bezpečie vlastnej rodiny. Znie to takmer ako klišé, keď povieme, že rodina je to najcennejšie, čo máme, no skutočnosť je taká, že si bez nej nedokážeme predstaviť náš život. Keby sme o ňu prišli, na vlastnej koži by sme pocítili, čo všetko nám dáva, čím všetkým nás obohacuje a akú obrovskú oporu pre nás predstavuje. Deti, ktorým má slúžiť výťažok verejnej zbierky 1 deň úsmevu, túto skúsenosť majú. Nie je závideniahodná. Sú to deti, ktoré sa s traumou odlúčenia od tých najbližších vyrovnávajú celý život a v každodennom prežívaní si musia poradiť s mnohými prekážkami, ktoré súvisia práve so stratou pôvodnej rodiny. Narážajú na celú paletu materiálnych, psychických a sociálnych znevýhodnení: od citovej deprivácie a absencie bezpečnej vzťahovej väzby, cez vnímanie vlastnej hodnoty, schopnosť nadväzovať plnohodnotné vzťahy, až po problémy s integráciou do spoločnosti.

Verejná finančná zbierka je jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť potrebné zdroje na pomoc týmto deťom. Spoločne sa tak dokážeme postaviť nebezpečným trendom, ktoré svedčia o naliehavosti situácie v oblasti náhradnej starostlivosti. Podľa oficiálnych štatistík počet detí v detských domovoch kontinuálne stúpa. Zhoršuje sa aj sociálna situácia rodín, čo má za následok nárast počtu rodín, v ktorých hrozí vyňatie dieťaťa, a napokon, kapacita detských domovoch je v súčasnosti naplnená na 96%. (zdroj: www.upsvar.sk) Aj to sú dôvody, pre ktoré by sme sa mali o ohrozené a opustené deti zaujímať.

„Naša práca s deťmi a s rodinami, biologickými i náhradnými,  je vysoko odborná a špecializovaná. No bez veľkorysosti ľudí, ktorí nás podporujú a ktorí nám vychádzajú v ústrety, by sme ju nemohli robiť v takom rozsahu, ako ju dnes robíme. Vážime si každú formu pomoci, či už ide o priamu finančnú dotáciu, poskytnuté služby, alebo o dobrovoľné venovanie svojich schopností a času iným. Pretože na konci každej pomoci je konkrétne dieťa, konkrétna rodina so svojím menom a osudom, ktorým sa vďaka dobromyseľnosti cudzích ľudí uľaví. A to je zmysel aj našej verejnej zbierky,“ hovorí manažérka Úsmevu ako dar Ing. Eva Bodnárová. Bližšie informácie získate nawww.usmev.sk.

Zdroj: Úsmev ako dar

Galéria