Konferencia Využi šancu!

V rámci projektu Využi šancu! / Lépj Pályára! sa koná záverečná konferencia Využi šancu!/ Lépj Pályára! – Zlepšovanie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok a piatok 6. a 7. júna 2013 v Hoteli Centrum a Dome techniky na Južnej triede 2/A v Košiciach.

Záverečná konferencia projektu ponúkne prezentáciu výsledkov aj aktivít projektu. Účastníci konferencie budú prezentovať praktické a funkčné prístupy k zlepšovaniu pripravenosti mládeže na trh práce, a to z oblasti vysokého školstva aj firemného prostredia.

Konferencia sa bude zaoberať nezamestnanosťou mladých ľudí a ich pripravenosťou pre trh práce z aspektov:

• Fakty o nezamestnanosti mladých ľudí: súčasná situácia a trendy jej ďalšieho vývoja.

• Absolventi vysokých škôl v dnešnom firemnom prostredí.

• Súčasný vzdelávací systém vysokého školstva a potreby súčasného trhu práce.

• Sociologický kontext nezamestnanosti mládeže, jej dopady na mládež a celú spoločnosť.

Konferencia bude zároveň prezentovať dobré príklady zo zapojenia neziskových organizácií do získavania praktických zručností pre budúcu kariéru mladých ľudí.

Súčasťou konferencie bude verejné podujatie – Pestré mestečko neziskových organizácií  
s podnázvom Civic Expo. Na verejnej prezentácii v OC Atrium Optima vám predstavíme najmä organizácie, ktoré sa zapojili do dvojmesačnej dobrovoľníckej praxe študentov 
v neziskových organizáciách. Cieľom tejto aktivity bolo poskytnúť študentom bez pracovných skúseností príležitosť na získanie pracovných zručností, ktoré sú pre nich potrebné pre vstup na trh práce.

Na podujatí sa budú prezentovať organizácie z východného Slovenska aj severovýchodného Maďarska.

Cieľom projektu Využi šancu! je prispieť k zlepšeniu šancí kvalifikovaných, ale znevýhodnených mladých ľudí na trhu práce. Projekt chce zlepšiť pripravenosť mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov žijúcich v prihraničnom regióne pre trh práce prostredníctvom konkrétnych skúseností z odbornej praxe v neziskových organizáciách. Projekt rozvíja kľúčové zručnosti, znalosti a sociálny kapitál zapojených mladých ľudí.

Konferencia v rámci projektu financovaná Európskou úniou, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a z vlastných zdrojov Karpatskej nadácie.

Zdroj: Karpatská nadácia 

Galéria