Pozvánka k Okrúhlemu stolu v Banskej Bystrici

Vážení priatelia,

Srdečne Vás pozývame k Okrúhlemu stolu s podtitulom Cirkev a dobrovoľníctvo, ktorý sa uskutoční 24. mája 2013 od 14.00 do 16.00 v priestoroch Centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy, Kapitulská 21.

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 23. mája 2013 mailom na m.jakub@cardo-eu.net

Témami okrúhleho stola budú dobrovoľníctvo a zvyšovanie povedomia o dobrovoľníckej činnosti, skúsenosti z praxe a význam dobrovoľníctva v podpore zamestnanosti a rozvoji zamestnancov. Priestor bude venovaný spoločenským a ekonomickým aspektom dobrovoľníctva v lokálnom, regionálnom, národnom aj európskom kontexte. Okrúhly stôl organizuje o.z. C.A.R.D.O.  v spolupráci s Centrom pre rodinu Banskobystrickej diecézy.

Podujatia sa zúčastní aj pani europoslankyňa Anna Záborská.

Okrúhly stôl v Banskej Bystrici je realizovaný v rámci projektu „ Reference – valuing and using skills development through volunteering as a pathway into employment“.

Tento projekt "Reference – valuing and using skills development through volunteering as a pathway into employment" bol finančne podporený v rámci Programu celoživotné vzdelávanie Grundtvig – Učiace sa partnerstvá. Okruhly.

 

Zdroj: C.A.R.D.O.

Galéria