Úspešný štart pre seniorských dobrovoľníkov

Dňa 13 mája 2013 vycestovali v rámci projektu „Dobrovoľníctvo- nový základ starého priateľstva“ 3 seniorky- dobrovoľníčky zo Slovenska na výmenný pobyt do Prahy. Budú tam pôsobiť v Jedličkovom ústave a pomáhať hendikepovaným deťom a mladistvím pri každodenných školských i mimoškolských aktivitách. Cieľom projektu „Dobrovoľníctvo- nový základ starého priateľstva“ je podporiť aktivitu starších ľudí, umožniť im realizovať sa a byť prospešný aj pre druhých. Zároveň projekt podporuje dobrovoľníctvo seniorov v česko-slovenskom kultúrnom kontexte, ktorý má spoločné historické pozadie a umožňuje zapojiť sa bez jazykovej bariéry. Pobyt slovenských senioriek bude trvať tri týždne počas ktorých sa môžu hlbšie oboznámiť s fungovaním takého typu zariadenia ako je Jedličkov ústav a školy, nadviazať s klientmi zariadenia priateľské vzťahy a popri tom aj spoznať Prahu a okolie. Na projekte sa partnersky podieľajú C.A.R.D.O. –Národné dobrovoľnícke centrum na Slovensku a organizácia Hestia – Národným dobrovoľníckym centrom v Českej republike. Projekt je financovaný z Európskej únie v rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig – seniorské výmeny.

Projekt pokračuje príchodom českých seniorov- dobrovoľníkov 28. mája na Slovensko. Po dobu troch týždňov budú pôsobiť v bratislavskom zariadení sociálnych služieb Hestia, kde budú pomáhať a asistovať starším a hendikepovaným klientom pri ich každodenných aktivitách.

Do projektu sa mohol zapojiť každý, kto mal chuť pomáhať a spĺňal vekovú hranicu nad 50 rokov. Ďalšia výmena seniorov- dobrovoľníkov medzi Prahou a Bratislavou sa uskutoční v septembri 2013.

Zdroj: CA.R.D.O.

Galéria