Pozvánka na okrúhly stôl

Vážení priatelia, 

Srdečne Vás pozývame na Okrúhly stôl, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2013 od 15.00 do 17.00 v zasadačke Mestského úradu v Nitre, Štefánikova trieda 60. 

Svoju účasť prosím potvrďte do 24. apríla 2013 mailom 
na m.jakub@cardo-eu.net 

Témami okrúhleho stola budú dobrovoľníctvo a zvyšovanie povedomia o dobrovoľníckej činnosti, skúsenosti z praxe a význam dobrovoľníctva v podpore zamestnanosti a rozvoji zamestnancov. Priestor bude venovaný spoločenským a ekonomickým aspektom dobrovoľníctva v lokálnom, regionálnom, národnom aj európskom kontexte. Stretnutie organizuje o.z. C.A.R.D.O. Pozvaní sú všetci, ktorých sa týka téma zamestnávania. 

Podujatia sa zúčastní aj pani Europoslankyňa Anna Záborská. 

Tešíme sa na Vás! 

V prípade potreby kontaktuje projektového manažéra – 0902568301.