Pôstna zbierka „Veselého darcu miluje Boh

O štyri dní sa končí spoločná zbierka spoločnosti Úsmev ako dar a Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) „Veselého darcu miluje Boh.“ Trvá od Popolcovej stredy do Bielej soboty. Výťažok zo nej bude použitý na Krízové centrá Dorka pre obnovu rodiny vo Zvolene a v Prešove.

Do projektu sa zapojilo viac ako 200 mládežníckych spoločenstiev ZKSM. Pridať sa môže každý. „Projekt tkvie v jednoduchej myšlienke zrieknutia sa niečoho, čo máme radi a darovania pre ľudí, ktorých síce nepoznáme, ale vieme, že pomoc potrebujú. Ako sa hovorí, v jednote je sila, tak to platí aj teraz. Podeliť sa s málom každého z nás, ktoré v konečnom dôsledku prináša veľmi veľa,“ vysvetlila Eva Neubauerová, koordinátorka projektu zo ZKSM.

Vyzbierané peniaze poputujú do novootvorených krízových centier Dorka vo Zvolene a v Prešove pre mladých ľudí, ktorí po dovŕšení osemnástich rokov opúšťajú brány detského domova a potrebujú sa postaviť na vlastné nohy. „Financie pomôžu taktiež rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a slobodným mamičkám, ktoré nevedia ako ďalej,“ dodala Neubauerová.

Krízové centrá Dorka vo Zvolene a Prešove boli otvorené práve počas pôstneho obdobia. „Otvorenie centra v Prešove sa nieslo v príjemnom rodinnom duchu. Bolo v ňom cítiť otvorenosť, ktorá je tak potrebná práve rodinám v kríze. Po oficiálnej časti a požehnaní priestorov arcibiskupom Jánom Babjakom sme mali možnosť prezrieť si priestory. V jednotlivých izbách, boli zatiaľ len postele. Verím, že aj vďaka našej zbierke budú izby vybavené aj skriňami, posteľným prádlom a ďalšími potrebnými vecami,“ uviedol Miroslav Novák, koordinátor ZKSM.

„Verím, že služby, ktoré bude naše zariadenie poskytovať, pomôžu klientom upraviť ich rodinné a sociálne pomery natoľko, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy,“ hovorí riaditeľka zvolenského centra Dorka Ivana Kolačkovská.

Centrum Dorka pre obnovu rodiny vo Zvolene ponúkne prechodný domov a útočisko dvom rodinám, ktoré sa ocitli v krajnej núdzi a desiatim odchovancom detských domovov. Centrum Dorka v Prešove bude poskytovať služby núdzového bývania pre rodiny s deťmi (spolu pre 48 osôb) a služby akútnej pomoci pre 12 osôb. Jeho súčasťou sa stane aj denný stacionár Svetielko pre kombinovane postihnuté deti.

Spoločnosť Úsmev ako dar už 30 rokov hľadá riešenia a životnú perspektívu pre opustené a ohrozené deti, posledných 12 rokov za neoceniteľnej podpory Nadácie DeDo. Spoločne budujú na celom Slovensku sieť centier pomoci, ktorej cieľom je prinášať sociálnu starostlivosť všade tam, kde je potrebná. Prvé krízové centrum Dorka pre obnovu rodiny otvorili v roku 2007 v Košiciach a jeho činnosť je dnes už preukázateľne efektívna (www.centrumdorka.sk).

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa viac ako 20 rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Okrem partnerstva so spoločnosťou Úsmev ako dar aktívne spolupracuje s aj občianskym združením Yes, we can, ktoré sa venuje rozvojovej a humanitárnej pomoci na Slovensku a v zahraničí. K aktuálnym projektom združenia patrí kampaň Adoptuj si politika, Rok viery so ZKSM a pôstna zbierka „Veselého darcu miluje Boh“. Viac informácií o ZKSM sa nachádza na webovej stránke www.zksm.sk.

Propagačné video k zbierke:
http://www.youtube.com/watch?v=QYrI2rAjbLM&list=UU2w3IoPA0WHX2xDvRSy8HzA&index=1

Mediálny servis:

Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD. Mgr. Mária Janusová

PR manažérka SPDDD Úsmev ako dar PR manažérka ZKSM

mob: 0910 781 775 begin_of_the_skype_highlighting 0910 781 775 FREE end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0910 781 775 FREE end_of_the_skype_highlighting mob.: 0917 350 162 begin_of_the_skype_highlighting 0917 350 162 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0917 350 162 FREE  end_of_the_skype_highlighting

liptakova@usmev.sk media@zksm.sk

www.usmev.sk www.zksm.sk

Zdroj: Úsmev ako dar a ZKSM

Galéria