EXCHANGE OF VOLUNTEER PROMOTION AND RECOGNITION PRACTICES

V dňoch 11. - 14. 3. 2013 sa uskutočnil medzinárodný projekt na podporu dobrovoľníctva u nás aj vo svete, kde sa predstavilo dobrovoľníctvo v rôznych krajinách vďaka účastníkom zo Slovinska (Zavod Voluntariat), Moldavska (ADVIT Europa fără frontiere), Gruzínska (Georgian Youth for Europe) a o.z. C.A.R.D.O. zo Slovenska, ktorí prezentovali ich prácu v organizáciách a fungovanie dobrovoľníctva v danej krajine. Účastníci si povymieňali skúsenosti a mali možnosť naučiť sa zahraničné slovíčka, ako napr. ďakujem po gruzínsky je madloba. Ako sa máš? By ste sa v Slovinsku opýtali: Kako si? A dobrú chuť, by ste v Moldavsku popriali, ak by ste povedali Poftá buná. Spoločne sa premýšľalo a pracovalo na zlepšení fungovania, propagácie dobrovoľníctva a taktiež na oceňovaní dobrovoľníkov, ktorí to, čo vykonávajú robia s láskou a víziou, pre bohaté skúsenosti, nové poznatky, rozvoj osobnosti a nie pre peniaze.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Mládež v akcii (Akcia 3.1 Mládež vo svete – Spolupráca so susednými krajinami Európskej únie), ktorý na Slovensku koordinuje IUVENTA – Národná agentúra Mládež v akcii.

Zdroj: C.A.R.D.O. 

Galéria