Dobrovoľníctvo vyráža za študentmi

Internet patrí medzi najrýchlejšie spôsoby šírenia informácii, no myšlienky dobrovoľníctva a neziskového sektora je možné popri virtuálnej ceste šíriť aj priamo face to face. Preto sme sa rozhodli byť Vám opäť o čosi bližšie a priniesť informácie priamo k vám. V marci sme vyrazili na turné po stredných školách, aby každý, kto sa chce niečo o dobrovoľníctve a treťom sektore dozvedieť, mohol získať informácie z prvej ruky. Prednášky o dobrovoľníctve, treťom sektore, mimoškolských ponukách na stredných školách oboznámia mladých ľudí s možnosťami, ako cestovať a popri tom pomáhať a pracovať na osobnostnom rozvoji. V rámci prednášok sa zameriavame najmä na prezentovanie možností ako využiť svoj voľný čas zmysluplne napríklad aj formou dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo v rámci Slovenska začína naberať na zaujímavosti, no prezentujeme aj zahraničné možnosti, ako je Európska dobrovoľnícka služba – možnosť vycestovať do zahraničia na väčšinou 2-12 mesiacov s tým, že si študent vyberie krajinu, typ organizácie a hradené má  všetko okrem 10-tich % dopravy. Medzi ďalšie možnosti ako môžu mladí ľudia naberať nové skúsenosti patria mládežnícke výmeny, rôzne tréningy či školenia ako slovenské, tak aj zahraničné. Veľmi prínosnou je aj možnosť naučiť sa ako napísať a zrealizovať vlastný projekt, čo v podstate predstavuje základy projektového manažmentu, ktorý je momentálne veľmi oceňovaný na trhu práce. Existuje veľmi veľké množstvo organizácií, ktorých členmi sa môžu stať mladí, či už ide o šport, kultúru, deti, seniorov či znevýhodnených, všade sú dobrovoľníci vítaní.

Každá z týchto ponúk sa týka všetkých mladých ľudí už od strednej školy . Preto by sme aj takýmto spôsobom  chceli zviditeľniť  možnosti a podporiť mladých ľudí k aktivite.

Čo získaš ak sa ako študent alebo mladý nezamestnaný zapojíš?

-efektívne využitie voľného času

-nadviazanie nových kontaktov

-získanie zručností a praxe do životopisu

-spoznanie nových kultúr, názorov, ideí

-možnosť vycestovať zadarmo alebo len s malým príspevkom

 

Ak by ste mali záujem o takúto prednášku aj na Vašej škole, kontaktujte nás, radi Vám poskytneme bližšie informácie.

Kontakt: Karina Smalcová karina.s@dobrovolnictvo.sk