Exkluzívna stáž pre Európsky hospodársky a sociálny výbor v BRUSELI

Európsky hospodársky a sociálny výbor ponúka platenú stáž pre absolventov vysokých škôl v rámci Európy aj mimo nej. EHVS je poradným orgánom, ktorý dáva občianskym organizáciám Európy príležitosť vyjadriť svoje názory na európskej úrovni, vrátane zamestnávateľov, odborov, združenia poľnohospodárov a spotrebiteľov .

Požiadavky:

ukončené vysokoškolské vzdelanie (minimálne 3-ročné)

dôkladná znalosť jedného jazyka EÚ a dostatočná znalosť ďalšieho jazyka EÚ

vedomosti z oblasti činnosti EHSV, ktoré kandidát nadobudol počas svojho štúdia alebo inak

Termín podania prihlášok je stanovený na 31.3.2014. Stážista nastúpi na jeseň roku 2014 v termíne od 16.septembra 2014 do 15.februára 2015.

Podľa oficiálneho dokumentu EHSV, mesačný grant stážistu by mal byť 25% z platu AD5 triedy, levelu 1, čo by malo byť okolo 750 € na mesiac.

Online prihláška je k dispozícií TU.

Pre viac informácií kliknite TU.

 

Miroslav Hajnoš