A je to za nami!

Koľko bolo:

Organizácii spolu so živými knihami ? Viac ako 20!

Ponúk pre študentov aj neštudentov? Viac ako 60!

Účastníkov? Viac ako 100!

Uplynutých minút počas podujatia? Viac ako 210!

Ďakujeme!

Podujatie Študentskej samosprávy Mlyny Kniha, ktorá hovorí no.1, vzniklo ako projekt študentky Sokratovho Inštitútu a odštartovalo sériu týchto podujatí, ktoré sa budú opakovať každosemestrálne. Na tejto akcii sa odprezentovalo viac ako 15 rôznych organizácii a viac ako 40 zástupcov z týchto organizácii prezentovalo ponuky dobrovoľníčenia, stáži, školení či mládežníckych výmen, do ktorých sa mohlo zapojiť viac ako 100 účastníkov.

Aké boli dôvody príchodu týchto študentov ale taktiež aj pracujúcich, ktorí prišli na podujatie?

Niektorí boli iba zvedaví čo od toho môžu očakávať, niektorí išli práve okolo, iných zavolali ich známi, ďalších zaujala videopútavka a niektorí prišli cielene kvôli ponúkaným aktivitám a konkrétnym organizáciam.

Aké organizácie sa zúčastnili podujatia?

AZU, CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum, Jednotlivé tímy UPeCe ako napríklad skautský, knižničný, športový či grantový, IAESTE, Mladiinfo, KASPIAN, Libraria, KDMS, Iuventa, Mladí Rusíni, Nová generácia, Klub detskej nádeje.

Nesmieme zabudnúť ani na našich hostí a vystupujúcich. Hosť na úvodnú diskusiu Tomáš Púchly, redaktor analytického oddelenia HN. Živými knihami s vlastnými zaujímavými životnými príbehmi boli Lud Toussaint – francúzsky dobrovoľník na Slovensku, Ondrej Mäsiar – zakladateľ Mladiinfo Slovensko, Ján Markoš – šachový veľmajster a spoluzakladateľ Sokratovho Inštitútu, Radovan Gondžúr – generálny sekretár KDMS a komunálny poslanec , Peter Štefaňák – predseda Mladých Rusínov. Skype živou knihou bol Peter Verešpej – študent medzinárodných štúdii na univerzite v Moskve, ktorý prispieva do SME či do Týždňa.  Samozrejme každý z týchto hostí sa venuje aj množstvu ďalších zaujímavých vecí, ktoré prezentovali práve na tomto podujatí.

Za hudbu a spev ďakujeme Magdaléne Šimkovej, Františkovi Furmanovi, Rasťovi Dobšovičovi a menej či viac známemu gitaristovi.

Za celý priebeh, tak ako vyzeral ďakujeme: Študentská samospráva Mlyny, Sokratov Inštitút, CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum, Vysokoškolské mesto Ľ. Š. Mlyny, UPeCe Bratislava,  SkProfessional, Martinus.sk                      

Karina Smalcová