Dobrovoľnícka skúsenosť jednoznačne pomáha

Popíš mi prosím aktivity, ktorým si sa počas dobrovoľníctva venovala.

Počas mojej dobrovoľníckej činnosti v zahraničí som pomáhala pri rekonštrukcii cirkevných a kultúrnych pamiatok. Išlo najmä o aktivity, ktoré by v konečnej verzii pomohli zvýšiť návštevnosť týchto pamiatok a stavieb. Aktivity, ktorým som sa venovala boli rôznorodé: organizačné, propagačné, spolupráca s kňazmi, stavbármi, technikmi, alebo aj reštaurátormi. V niekoľkých prípadoch išlo aj o klasické stavbárske činnosti.

Aké boli reakcie zamestnávateľov na pracovných pohovoroch na skutočnosť, že máš dobrovoľnícke skúsenosti?

Určite aj vďaka absolventskej praxi pre CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum som nemusela absolvovať viac ako dva pracovné pohovory, kým som si vybrala svoju ďalší pracovnú dráhu. Môžem sa teda podeliť iba o jednu reakciu, ktorú som zažila na osobnom pohovore v Prahe v americkej spoločnosti GE Money Bank, ktorá má bohaté skúsenosti s firemným dobrovoľníctvom. Pri tomto pohovore sa regionálny manageri zaujímali o moju zahraničnú dobrovoľnícku činnosť aj o pôsobenie v Národnom dobrovoľníckom centre – CARDO. Reakcie boli veľmi pozitívne a podporujúce pre pokračovanie dobrovoľníckej činnosti v spoločnosti GE Capital.

Pomohli ti tieto skúseností zaujať zamestnávateľa a presvedčiť, že si ten správny kandidát?

Určite moje minulé skúsenosti s dobrovoľníctvom pomohli k pozitívnemu obrazu o mojej osobe a charaktere, ako kandidáta pre ich spoločnosť.

Aké konkrétne pracovné, praktické či teoretické zručnosti si získala vďaka dobrovoľníctvu? Ktoré využívaš vo svojom pracovnom živote?

Spôsob akým jednať s ľuďmi, manažovanie a organizácia udalostí.

Ako ti pomohlo dobrovoľníctvo, čo sa týka tvojho osobnostného rastu?

Mne osobne pomohlo dobrovoľníctvo najmä v novom pohľade na svet.

Ako ti pomohlo dobrovoľníctvo na zlepšení znalosti cudzieho jazyka?

Moja dobrovoľnícka činnosť prebiehala najmä počas letných prázdnin v období stredoškolských a vysokoškolských rokov. Zlepšenie znalosti cudzích jazykov bolo teda krátkodobé, avšak odvahu a smelosť mi určite dodalo.

Odporúčala by si mladým ľuďom zvoliť si dobrovoľníctvo v odbore, ktorý študujú, alebo je lepšie rozšíriť si obzory?

Myslím si, že nie je nič lepšie ako rozbehnúť svoju kariéru  ruka v ruke s dobrovoľníctvom, či už pre študentov alebo absolventov stredných a vysokých škôl. Mladým ľuďom určite pomôže rozšíriť si obzory práve v odbore, v ktorom sa chcú rozvíjať. A v neposlednom rade každý zamestnávateľ rád uvidí, že potenciálny zamestnanec má skúsenosti v odbore, v ktorom chce pracovať a vzdelávať sa v tomto smere dobrovoľne.

Je odbor, oblasť v ktorej by si určite nechcela dobrovoľníčiť?

Podľa môjho názoru je dobrovoľníctvo o tom pomôcť kde sa dá a pomáhať sa dá v každej oblasti.

Aké šance má dobrovoľníctvo pomôcť znížiť mieru nezamestnanosti mladých podľa tvojho názoru?

Myslím si, že v žiadnom prípade nie je cieľom dobrovoľníctva znižovať nezamestnanosť. Podľa môjho názoru je dobrovoľníctvo o nezištnej pomoci a vďaka nej môže dôjsť k vedľajšiemu účinku, ktorým je znižovanie miery nezamestnanosti.

Trúfaš si vďaka dobrovoľníctvu na pracovné pozície, na ktoré by si sa bez tejto skúsenosti neodvážila? Dodali ti skúseností z dobrovoľníctva sebavedomie a istotu na pracovných pohovoroch?

Dobrovoľníctvo mi pomohlo získať nové skúsenosti a zručnosti a vďaka nim sa cítim sebavedomejšia v tej konkrétnej oblasti, ale priamo s pracovnými pohovormi a pozíciami, na ktoré som sa hlásila by som to asi nespájala.

 

Ďakujeme za rozhovor Lucka a prajeme Ti veľa úspechov v novej práci. :)