Informácie o dobrovoľníctve už aj medzi výchovnými poradcami

Sme radi, že vzdelávanie mladých ľudí je čím ďalej tým viac spoločenskou témou. O to viac nás teší, že na mladých sa nezameriava len formálnou cestou prostredníctvom školského vzdelávania, ale aj prostredníctvom neformálnych spôsobov. V utorok 15.4. sme sa zúčastnili seminára pre výchovných poradcov stredných škôl Európa na dosah v Trenčíne, ktoré organizovala sieť EURES- Európske služby zamestnanosti. Stretnutie zástupcov takých organizácií ako je naše CARDO, SAAIC, SAIA, IUVENTA,  EUROPE DIRECT a samozrejme ÚPSVaR nemohlo  dopadnúť inak ako pozitívne a s množstvom zaujímavých informácií pre výchovných poradcov študentov základných a stredných škôl. Sme radi, že sa nám dostalo priestoru na prezentovanie dobrovoľníctva práve pred tými, ktorí dokážu reálne vplývať na mladých ľudí. Prezentovanie dobrovoľníctva pre mnohých z nich nebolo novinkou. Je skvelé zistiť, že v radoch výchovných poradcov je veľa takých, ktorí podporujú aktivity, ktorými si mladí ľudia vedia v mnohých smeroch rozšíriť obzory. Záujem o našu prezentáciu je neklamným znakom toho, že v Trenčianskom kraji existuje veľké množstvo ľudí a organizácií, ktorí sa aj svojou aktivitou snažia zmeniť spoločnosť k lepšiemu. A o čom sme hovorili? Predovšetkým o tom, v čo už celých 10 rokov našej existencie veríme a o čo sa snažíme. Venovali sme sa predstaveniu našej organizácie, podujatiam, ktoré organizujeme a ktorými sa snažíme rozvíjať myšlienky dobrovoľníctva nielen na Slovensku ale aj vo svete. Zamerali sme sa najmä na dobrovoľníctvo mladých ľudí a to, prečo by mladí ľudia mohli oceniť dobrovoľnícke skúsenosti. Lebo aj keď stredoškoláci možno práve teraz nemôžu využiť všetky možnosti, ktoré dobrovoľníctvo prináša, po 18tke budú mať všetky dvere otvorené, tak nech sú pripravení :)

Sme radi, že je záujem o prezentovanie dobrovoľníctva a jeho výhod pre nielen mladých ľudí, ale aj ostatné skupiny obyvateľstva neutícha a tak Vám s radosťou oznamujeme, že ak by ste nás chceli zažiť naživo, budeme jedným z vystavovateľov na veľtrhu práce JobExpo v Nitre v dňoch 29.-30.4.2014. Sme radi, že aj takýmto spôsobom budeme môcť prezentovať všetky výhody, ktoré dobrovoľníctvo prináša nielen pre prijímateľov dobrovoľníckych aktivít, ale aj pre samotných aktérov pomoci.

Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie inšpiratívne stretnutie!