Predstavujeme: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

Nezisková organizácia Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) vznikla v roku 2005. Orientuje sa na dve oblasti aktivít – presadzovanie a uplatňovanie globálneho vzdelávania a realizáciu projektov rozvojovej spolupráce, predovšetkým v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Expertne sa zameriava najmä na krajiny Strednej Ázie. Okrem toho zastrešuje program rozvojového dobrovoľníctva. Jednou z činností je aj vydavateľská činnosť, usporadúvanie výstav a poskytovanie expertných konzultačných služieb.
SCKR sa venuje aj vydavateľskej činnosti, usporadúvaniu výstav a poskytuje expertné konzultačné služby. Prevádzkuje prvú verejnú knižnicu zameranú na globálne témy na Slovensku – Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania.
Organizácia je členom viacerých medzinárodných zoskupení ako je KARAT Coalition so sídlom vo Varšave v Poľsku či EUSTORY so sídlom v nemeckom Hamburgu. Zároveň je dlhoročným členom Platforme mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku, od novembra 2012 so statusom plnoprávneho člena.
Primárne sa orientujeme na dve oblasti aktivít – rozvojovú spoluprácu (kam sa radí aj rozvojové dobrovoľníctvo) a globálne vzdelávanie. Od prvej chvíle existencie sú zameraní najmä na spoločné regionálne projekty v oboch oblastiach.
V rámci rozvojovej spolupráce sa snažia v čo najväčšej možnej miere zapájať do pomoci predovšetkým v smere na východ od nás – v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Osobite sa však sústreďujú na krajiny Strednej Ázie, ktoré sú považované nielen v kontexte rozvojovej spolupráce, za oblasť na okraji záujmu.
Za sebou majú veľké množstvo implementovaných projektov. Momentálne otvárajú nový program v rámci projektu Rozvojové dobrovoľníctvo 2014. Kto by mal záujem získať viac informácií o rozvojovej stáži v Moldavsku v trvaní 3-12 mesiacov, viac informácií získa práve TU.