Pomáhať je ľudské..aj pre veľké spoločnosti

Pred 2 týždňami Nadácia Pontis zorganizovala podujatie Via Bona 2013, na ktorom oceňovala firmy, ktorých cieľom nie je len produkovať zisk ale tiež vytvárať spoločensky pridanú hodnotu, či vytvárať pracovné prostredie, ktoré poskytuje priestor pre realizáciu svojich zamestnancov nielen v ich pracovnej sfére. Je obdivuhodné koľko slovenských firiem považuje svoju činnosť nielen za čisto zárobkovú aktivitu, ale skutočne sa inšpiruje príkladmi zo zahraničia, kedy princípy CSR pomáhajú budovať dobré meno spoločnosti, ale tiež zvyšovať konkurencie schopnosť. Oceňovanie prebiehalo v siedmych kategóriách, konkrétne Zodpovedná veľká firma, Zodpovedná malá/ stredná firma, Skvelý zamestnávateľ, Férový hráč na trhu, Zelená firma, Dobrý partner komunity, Podporovateľ dobrovoľníctva.


Nás samozrejme zaujala predovšetkým posledná kategória, ktorej ocenení môžu byť veľkou inšpiráciou pre ostatné firmy. Pre tento rok sa stala víťazom kategórie Poisťovňa Slovenskej sporiteľne za jej dobrovoľnícky projekt Lepší život. Zamestnanci tejto spoločnosti sa ako dobrovoľníci zúčastňujú aktivít v občianskom združení Brána do života, ktorá je prístavom nádeje pre mamičky s deťmi v ťažkých životných situáciách a odchovancov detských domovov, ktorí momentálne nemajú strechu nad hlavou. Ich dobrovoľnícka činnosť je zameraná na spríjemnenie životov týchto ľudí. Ideálnym spôsobom ako využiť svoje odborné vedomosti pri dobrovoľníčení je program, ktorý si vymysleli. Ide v ňom o poskytovanie finančného vzdelávania pre cieľové skupiny, ktorým práve takéto informácie môžu výrazne uľahčiť opustenie Brány do života. Spoločné akcie však zahŕňajú aj aktivity, ktoré tešia najmenších klientov Brány do života, ako napr. bubnovačka, návšteva ZOO, hippoterapia či spoločné Vianoce.  V roku 2013 sa do tejto dobrovoľníckej aktivity zapojilo až 68% zamestnancov spoločnosti, čo predstavuje skutočne výnimočné číslo.


Čestným uznaním bola ocenená aj spoločnosť Hewlett - Packard Slovakia za svoj dobrovoľnícky projekt Elderly - spríjemnime jeseň života seniorom. Zamestnanci spoločnosti sa vo svojom voľnom čase venujú klientom Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači. Dobrovoľníci sa s nimi stretávajú raz do mesiaca a tak im sprostredkúvajú kontakt so spoločnosťou. K ich aktivitám patrí napríklad sprevádzanie do divadla, výlety, organizovanie spoločných grilovačiek, pečenie koláčov či spoločná tanečná zábava.
Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne a Hewlett - Packard Slovakia sú len 2 spoločnosti, avšak na Slovensku je takýchto spoločensky zodpovedných spoločností čoraz viac. Mnohé z firiem si už dávajú za cieľ nebyť len miestom pre 8 hodín života svojho zamestnanca, ale produkovať niečo navyše. Príbehy týchto dvoch spoločností môžu byť veľkou inšpiráciou pre všetkých ostatných, ktorí uvažujú, že by princípy CSR chceli uplatniť aj vo svojej práci. Ak by ste si nevedeli rady s tým, ako začať s dobrovoľníctvom vo vašej firme, obráťte sa na nás. Radi Vám poradíme.