Boli sme na JobExpo 2014 v Nitre

Tento rok sme sa zúčastnili ako partner medzinárodnej sekcie veľtrhu práce JobExpo v Nitre v dňoch 29. a 30. apríla. V priebehu týchto dvoch dní sme v našom stánku predstavovali myšlienky dobrovoľníctva, ktoré boli pre mnohých novinkou. Potešujúcim je však fakt, že veľmi veľa ľudí, ktorí sa v stánku zastavili poznali dobrovoľníctvo resp. sami mali osobnú skúsenosť s dobrovoľníctvom. Mnoho rozhovorov nás inšpirovalo a povzbudilo k tomu, že myšlienky dobrovoľníctva majú naozaj svoje opodstatnenie a je potrebné šíriť ich ďalej. V priebehu prvého dňa sme mali dve prednášky zamerané práve na tému Ako sa stať dobrovoľníkom. Je to téma, ktorá u mnohých vzbudila záujem a začali rozmýšľať nad tým, že možno by bolo dobrovoľníctvo zaujímavým spôsobom ako tráviť svoj voľný čas resp. čas pri hľadaní nového zamestnania. Určite nemôže byť dobrovoľnícka aktivita náhradou skutočného zamestnania, ale je dobré pozrieť sa na takúto činnosť ako na spôsob ako sa rozvíjať, udržiavať kontakt so svetom a neupadať po dlhšom období nezamestnanosti. Sme veľmi radi, že sa pri našom stánku pristavili nielen ľudia hľadajúci prácu, ale aj mladí ľudia- študenti, ktorí vidia reálny potenciál v dobrovoľníctve. Dobrovoľníctvo je skutočne spôsob, akým získať  skúsenosti, rozvinúť zručnosti,  spoznať nových ľudí, zistiť  o sebe samom čo najviac a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Mnohých zaujala práve naša aktuálna dobrovoľnícka ponuka na festival Pohoda, ktorá môže byť práve takým ideálnym prvým kontaktom pre všetkých, ktorí si ešte nevyskúšali robiť nejakú činnosť bez toho, aby za ňu očakávali finančnú odmenu. Bolo príjemné vypočuť si príbehy mnohých z Vás, pre ktorých je dobrovoľníctvo súčasťou života. Ďakujeme, že ste sa tým s nami podelili.

Druhý deň bol nemenej zaujímavý. Sme radi, že aj v stredu malo veľa ľudí chuť dozvedieť sa nové informácie práve od nás. Aj v tento deň sme mali priestor na prednášku rovnako zameranú na spôsoby Ako sa stať dobrovoľníkom. Hoci ľudí nebolo až tak veľa, naše prednášky padli na úrodnú pôdu a mnoho ľudí šlo hľadať ďalšie doplňujúce informácie k nám do stánku. Sme radi, že CARDO reprezentovali na tomto veľtrhu práve ľudia, ktorí si sami prešli svojimi dobrovoľníckymi činnosťami, pretože kto lepšie dokáže hovoriť o dobrovoľníctve ako ten, ktorý ho reálne zažil.

Zároveň sme aj veľmi radi, že sme na veľtrhu stretli mnohých zamestnávateľov, pre ktorých je dobrovoľníčenie ich zamestnancov a pomoc okoliu, v ktorom žijú bežnou súčasťou firemnej kultúry. Myslíme si, že práve toto je dobrý signál toho, že dobrovoľníctvo je skutočne niečo, čo dokáže rozvíjať aj ľudí, ktorí sami zamestnanie majú, ale jednoducho potrebujú aj ďalšiu aktivitu, ktorá by dopĺňala ich život. Veľmi potešujúcou správou pre dobrovoľníkov môže byť aj správa o tom, že mnohé z firiem pri výberovom procese zaujímajú aj odbrovoľnícke skúsenosti kandidáta.

Tieto dva dni boli skutočne zaujímavé a sme si istí, že z ich pozitív budeme čerpať energiu na dlhé obdobie. Veľké ďakujem nepatrí len Vám, samotným záujemcom o dobrovoľníctvo, ale aj organizátorom za pozvanie a veľmi dobrú organizáciu podujatia.

Ďakujeme!