Okrúhly stôl k projektu VolunVet

Už 10 rokov sa snažíme ako Národné dobrovoľnícke centrum prinášať Vám okrem stále nových a aktuálnych informácií zo sveta dobrovoľníctva aj vytvárať priestor, kde by ste sa mohli stretnúť a vymieňať a zdieľať svoje skúsenosti. V rámci medzinárodného projektu VolunVet sme v pondelok 28. apríla zorganizovali okrúhly stôl, ktorého základnou myšlienkou bolo vytvoriť priestor na zdieľanie informácií, ktoré sme získali v rámci druhej študijnej návštevy v Innsbrucku v Rakúsku, kde nás hostila organizácia Sport Union Tirol. V rámci tohto medzinárodného projektu ide o zdieľanie skúseností medzi konkrétnymi participujúcimi krajinami so zameraním na koordinátorov dobrovoľníkov. V rámci tohto stretnutia sme sa snažili o to, aby boli zastúpené organizácie so zameraním na rôzne cieľové skupiny. Je dôležité, aby práve organizácie s rôznym zameraním mali príležitosť  stretnúť sa a vymeniť si skúsenosti, ktoré ich môžu obohatiť. Okrúhly stôl sme začali disemináciou informácií, ktoré sme  získali v Innsbrucku. Základom bolo predstavenie konkrétnych aktivít tejto organizácie, ktorá sa snaží rozvíjať dobrovoľníctvo v oblasti Innsbrucku. Táto organizácia je zodpovedná za 430 športových klubov, pričom každý z týchto klubov disponuje vlastným systémom dobrovoľníctva. Aj keď sa tento systém možno líši od systémov, ktoré máme zaužívané, keď sa pozrieme na problémy, s ktorými sa organizácia stretáva, je to isté. Dobrovoľnícka činnosť bude vždy závisieť od ľudí a teda problémy budú vždy rovnaké. Výsledkom stretnutia sú nové inšpirácie pre konkrétne organizácie ale aj konkrétne odporúčania pre Sport Union Tirol. Ďalší  okrúhly stôl budeme organizovať po ďalšej študijnej návšteve a tak ak by ste sa chceli zúčastniť a obohatiť si voje poznatky, dajte nám vedieť na bratislava@dobrovolnictvo.sk

ďakujeme účastníčkam tohto okrúhleho stola a Domu Quo Vadis za poskytnutie priestorov a tešíme sa na stretnutie nabudúce.