Predstavujeme: ADRA

OZ ADRA- tam, kde srdcia dobrovoľníkov nepoznajú hranice

Úmysel pomôcť ľuďom v núdzi sa stal motívom pre založenie občianskeho združenia ADRA. Pomoc, ktorú poskytujú ľudia združení v OZ ADRA prekračuje hranice. Od roku 1997 ako člen medzinárodnej humanitárnej siete ADRA poskytlo OZ pomoc ľuďom v núdzi doma aj vo svete.

K zahraničným aktivitám OZ ADRA patrí predovšetkým oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky do zahraničia, vďaka jej úspešným projektom pomoc dorazila do komunít v Afganistane, Južnom Sudáne, Mongolsku, či Moldavsku.

Pomocné ruky OZ ADRA pracujú aj na domácej pôde. Na Slovensku sa ADRA zameriava na pomoc v sociálnej oblasti a pomoc v čase živených udalostí na Slovensku. Jednu z jej kľúčových priorít je rozvoj dobrovoľníctva  v sociálnej sfére. Preto ADRA organizuje, vzdeláva a vysiela dobrovoľníkov do zariadení sociálnych služieb, zameriava sa prioritne na prácu s deťmi a prácu so seniormi.

Dnes patrí pod krídla  OZ ADRA 32 dobrovoľníkov, ktorí slúžia v 3 domovoch dôchodcov  a v 1 krízovom centre pre týrané matky s deťmi. Dobrovoľníci v domovoch dôchodcov ochotne pomáhajú seniorom,  individuálne ich sprevádzajú a poskytujú im psycho – sociálnu podporu. Navyše dobrovoľníci svoj voľný čas a nadšenie venujú skupinovým rozvojovým aktivitám pre seniorov, ktoré organizuje sociálny pracovník zariadenia.

Ak by ste chceli vedieť viac, pozrite sa na ich profil.