Študijná návšteva v Prestone

Dobrovoľníctvo nie je len o tom, že človek dáva, ale aj prijíma. Síce nejde o prijímanie niečoho finančného, ale to robí dobrovoľníctvo ešte zaujímavejším. 8 európskych krajín sa pred dvomi rokmi spojilo, aby všetci dobrovoľníci, ktorí sa venujú dlhodobo svojej činnosti, mohli získať ešte niečo navyše než doteraz. Cieľom projektu celoživotného vzdelávania Grundtvig- Reference je uľahčiť uplatnenie dobrovoľníkov v pracovných sférach života. Mnoho ľudí či samotných zamestnávateľov sa nepozerá na dobrovoľníctvo ako na činnosť, ktorou okrem toho, že človek pomáha, dokáže rozvíjať aj svoj potenciál a získavať rôzne, pre život nevyhnutné zručnosti.  Práve preto si myslíme, že tento projekt, ktorého výsledkom bude univerzálny referenčný list pre dobrovoľníkov, je skutočne prínosný a má potenciál byť nápomocný pri hľadaní práce pre mnohých nezamestnaných. Od 2. do 6. mája sme sa zúčastnili poslednej študijnej návštevy v Prestone (UK), kde sme pracovali na finálnych výsledkoch projektu. Tak ako počas každej predchádzajúcej návštevy, tak aj teraz sme sa mohli presvedčiť o tom, že spoločný cieľ dokáže spojiť všetky participujúce krajiny, ktoré majú rôzne, kultúrou podmienené pohľady na dobrovoľníctvo. Zhodli sme sa na tom, že tieto dva roky boli skvelá skúsenosť, ktorú by sme nevedeli ničím nahradiť. Je naozaj nevyhnutné, pokiaľ sa chceme pohnúť ďalej s dobrovoľníctvom na Slovensku, neustále pracovať na tom, aby jeho status rástol. Zaujímavou pre nás bola návšteva lokálnych neziskových organizácií, ktorých činnosť je zameraná najmä na priamu pomoc pre zevýhodnené skupiny ľudí. Nechali sme sa inšpirovať a veríme, že sa nám podarí preniesť na Slovensko dobré príklady z praxe v zahraničí.  Treba však povedať, že aj napriek tomu, že dobrovoľníctvo má v UK a konkrétne v Prestone dlhoročnú tradíciu, aj v ich organizáciách existujú rovnaké problémy ako v na Slovensku. V rámci návštevy sme sa stretli aj dobrovoľníkmi EDS zo Španielska, ktorí nám porozprávali o svojich skúsenostiam s dobrovoľníctvom, ale aj o motivácii, ktorá ich viedla opustiť svoju krajinu a venovať sa nezištnej práci v zahraničí. Situácia v ich domovskej krajine nie je ideálna a tak aj pre nás doma môže byť skutočne kľúčový pohľad na dobrovoľníctvo ako cestu rozvoja a zvyšovania svojej uplatniteľnosti na trhu práce.

Takéto medzinárodné stretnutia vytvrárajú neoceniteľný priestor nielen pre výmenu skúseností a vzájomné inšpirovanie sa, ale aj pre získanie kontaktu s kultúrou hosťujúcej krajiny. V rámci tejto študijnej návštevy sme mali pripravený bohatý program, ktorého dôstojnou bodkou bolo stretnutie so starostkou Prestonu, ktorá nám povedala nielen o meste a jeho činnosti, ale aj o tom ako mesto vidí samotné dobrovoľníctvo. Je naozaj dôležité, aby aj samospráva podporovala takéto aktivity, pretože práve dobrovoľníctvo môže zabrániť vzniku mnohých problémov, ktoré je v konečnom dôsledku náročné riešiť.

Čo dodať na záver. Bolo nám cťou participovať na tomto projekte a byť jedným z tých, ktorí sa reálne podieľajú na zlepšovaní podmienok pre uplatnenie sa mladých či starších ľudí na trhu práce. Veríme, že výsledky našej dvojročnej práce budú uplatniteľné aj na Slovensku a referenčný list pre dobrovoľníkov sa stane bežnou súčasťou pracovných pohovorov.

Pokiaľ by ste chceli mať viac informácií o celom tomto projekte a jeho výsledkoch, sledujte našu stránku aj na facebooku.

Galéria