Stretnutie VolunVET v Krakowe

23. mája sa v Krakowe (Poľsko) začne už tretie nadnárodné stretnutie  projektu VolunVET (VET pre koordinátorov dobrovoľníkov). Dobrovoľnícke organizácie, členovia Partnerstva Leonarda da Vinci spojili svoje sily, aby napomohli so školením tých, ktorí pracujú v rámci dobrovoľníckych organizácií, aby organizovali a manažovali prácu zanietených dobrovoľníkov: dobrovoľníckych koordinátorov.

Hostiteľ stretnutia – Stowazrysenie WIOSNA – a sedem ďalších dobrovoľníckych organizácií z Dánska, Talianska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Španielska sa spoliehajú vo svojich organizáciách na  koordinátorov dobrovoľníkov. Avšak, pretože existuje len málo príležitostí na odborné vzdelávanie a školenie (Vocational Education and Training – VET), tieto organizácie si zväčša  poskytovali školenia navzájom. Partnerstvom chcú napomôcť dobrovoľníckym organizáciám so školením ich koordinátorov dobrovoľníkov prostredníctvom zdieľania, zdokonaľovania a rozširovania materiálov na odborné vzdelávanie a školenie koordinátorov dobrovoľníkov.

Partneri počas dvoch rokov trvania projektu využijú nadnárodné a lokálne aktivity na učenie a lepšie pochopenie fungovania tretieho sektora v ostatných krajinách, no zároveň bude umožnená výmena skúseností a osvedčených postupov týkajúcich sa náboru, školenia a vedenia koordinátorov dobrovoľníkov. Taktiež budú definované zručnosti a kompetencie, ktoré budú vyžadované od koordinátorov dobrovoľníkov v Európe v rámci ďalších rokov, aby pre nich vznikali aktuálne aktivity VET.

Veríme, že aj z Krakowa Vám prinesieme nové aktuálne informácie z poľského sveta dobrovoľníctva, ktoré napomôžu k zlepšeniu fungovania alebo k inšpirácii aj v našich slovenských organizáciách, ktoré spolupracujú s dobrovoľníkmi. Ak by ste sa chceli zúčastniť okrúhleho stola, na ktorom budeme hovoriť práve o tomto stretnutí, prihláste sa na maili: bratislava@dobrovolnictvo.sk.

Dovidenia v Krakowe!

Pre ďalšie informácie o projekte VolunVET a na udržiavanie kontaktu s prácou partnerstva, navštívte našu webstránku www.volunvet.eu alebo stránku na Facebooku

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Celoživotné vzdelávanie.