Dobrovoľnícke ponuky nájdete aj na portáli www.istp.sk

V CARDO sa už 10 rokov snažíme nielen o šírenie myšlienok dobrovoľníctva v našej spoločnosti, ale aj o to, aby dobrovoľníctvo bolo v očiach spoločnosti vnímané ako niečo viac než len konkrétna vykonávaná činnosť. V poslednom období, kedy nezamestnanosť na Slovensku rastie a nezamestnanosť mladých ľudí je alarmujúca, je potrebné sa stále viac a viac zameriavať na predstavovanie dobrovoľníctva ako spôsobu rozvoja osobnosti človeka. Mnoho ľudí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemajú prácu, trávi čas nielen hľadaním práce, ale aj činnosťami, ktoré po čase majú vplyv na fyzickú či psychickú pohodu. Málo ľudí si reálne dokáže predstaviť, ako náročné musí byť obdobie nezamestnanosti po uplynutí pol roka, roka či dlhšieho obdobia.  Myslíme si, že práve vykonávať činnosť, za ktorú síce človek nedostane finančné ohodnotenie, je  jedným zo spôsobov zmysluplného trávenia voľného času a eliminovania nežiadúcich dopadov nezamestnanosti.  Aj na veľtrhu práce JobExpo sme sa stretli s mnohými dlhodobo nezamestnanými, ktorí našli svoju útechu a zmysel práve v dobrovoľníctve. Takto využitý čas je skutočne dôležitý, lebo človek sa opätovne dostáva do sociálneho kolektívu, komunikuje a neraz naberá návyky, ktoré sú veľmi podobné tým pracovným. Sme si istí, že kandidát na pracovnom pohovore, ktorý sa dokáže odlíšiť a prejaviť svoju osobnú angažovanosť práve možno aj dobrovoľníckou činnosťou je  hodnotnejší a takto nabraté skúsenosti môžu skutočne pomôcť.

Nechceme tým povedať, že pre zapájanie sa do dobrovoľníctva treba mať len zištné dôvody. Len kladieme dôraz na to, aby aj ľudia s dobrovoľníckymi skúsenosťami boli braní ako tí, ktorí aj napriek neplatenej činnosti sú rovnako kompetentní ako ostatní, no môžu mať aj čosi navyše. Konkrétne motivácia robiť niečo bez finančnej odmeny, rozvinuté ,,mäkké zručnosti“, ale napríklad aj aktivita ako taká. Veľa ľudí svoje obdobie nezamestnanosti nevyužíva efektívne. Jednou z možností ako tráviť efektívne svoj voľný čas, je zapájať sa do už spomenutých dobrovoľníckych aktivít. Človek si povie, že prečo by to mal robiť, keď nemá reálny príjem a ani prácu. Odpoveďou je možno práve konkrétna otázka. Niekedy, keď človeka nedá, je náročné, aby niečo získal naspäť.

Práve pre toto veľmi oceňujeme spoluprácu s pracovným portálom www.istp.sk a spoločnosťou Trexima Bratislava spol. s.r.o., vďaka ktorým je možné vyhľadať dobrovoľnícke ponuky priamo na portáli pracovných príležitostí. Chápeme, že v období nezamestnanosti sa človek zameriava predovšetkým na ponuky prinášajúce finančný zisk, no sme si istí, že výhody dobrovoľníckej činnosti môžu byť neraz obohacujúcejšie. Za zmienku stojí aj fakt, že každá z ponúk obsahuje výpočet zručností, ktoré človek takouto činnosťou nadobudne. A práve o to ide. O reálne zručnosti, ktoré ukazujú na pohovore a v samotnej praxi, kto skutočne dokáže podávať dobrý výkon.

Skúste dobrovoľníctvo na vlastnej koži a uvidíte, čo Vám to prinesie.

 

Galéria