Predstavujeme: Klub detskej nádeje

Klub Detskej Nádeje (KDN) je apolitické združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí.

Klub Detskej Nádeje (KDN) je občianske združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí. Na začiatku bol nápad a odhodlanie vtedajšej študentky medicíny- Mišky Príhodovej. KDN začalo svoju činnosť pri Bratislavskom Spolku Medikov pod záštitou Lekárskej Fakulty UK Bratislava začiatkom apríla 1998. Od februára 2001 je registrované ako samostatné občianske združenie.

Členmi KDN sú najmä mladí ľudia, vysokoškolskí študenti, ktorí majú k deťom najbližšie. Hlavnou aktivitou sú pravidelné návštevy detských pacientov na oddeleniach DFNsP Kramáre. Večer, po návštevných hodinách prichádzame ponúknuť svoje kamarátstvo, rovnocenné partnerstvo pri hre, či rozhovore. Prinášame im svet a život zvonku, z ktorého boli načas vylúčení.

Medzi aktivity KDN patrí:

Návštevy detských oddelení DFNsP Kramáre

Organizácia detských táborov

Usporiadanie benefičných koncertov a výstav detských prác

Zabezpečenie materiálu pre voľný čas na oddeleniach

Spolupráca s organizáciami podobného zamerania (Liga proti rakovineŠašovinky)

Hľadanie nových finančných zdrojov