Dobrovoľníci zo Slovenska vo francúzskych Lurdách aj tento rok

Pre mnohých ľudí je leto symbolom dovoleniek, oddychu, ničnerobenia.. Pre mnohých je to však aj čas, kedy je opäť príležitosť vykonať niečo záslužné. Skupinka slovenských dobrovoľníkov sa v júli vyberie opäť do francúzskeho mestečka Lourdes, kde budú venovať svoj čas, silu, dary a talenty, aby pomohli ľuďom, ktorí prichádzajú z celého sveta nájsť silu ďalej bojovať so svojím osudom. Títo dobrovoľníci si svoje uplatnenie nájdu na stanici, či letisku, kde budú vítať a usmerňovať pútnikov, ale aj v kuchyni, pri organizovaní procesií, pri ponáraní ľudí do prameňa. Jednoducho všade tam, kde budú potrební a užitoční.

Dobrovoľníci si tento takmer 2týždenný pobyt hradia z vlastných zdrojov, avšak ak by sa našiel niekto, kto by ich chcel podporiť a finančne pomôcť, môže tak urobiť ľubovoľným príspevkom na číslo účtu: 2625058033/1100, do správy pre prijímateľa prosíme uviesť ,,Lurdy 2014“, ako variabilný symbol prosíme uviesť: 072014.

Pre všetkých, ktorých by táto myšlienka zaujala a mali by ďalšie otázky, je zriadená mailová adresa: lurdydobrovolnici@gmail.com, na ktorej Vám zodpovedia na všetky Vaše ďalšie otázky.

Všetkým, ktorí chcú akoukoľvek formou podporiť slovenských dobrovoľníkov v Lurdách ďakujeme!

Darina Jajcayová