10. výročie založenia CARDO a nominácia našej výkonnej riaditeľky do TOP 10 žien slovenského biznisu

Pred 10 rokmi hoci už malo Slovensko svojich 11 rokov samostatnosti tu ešte stále nebola žiadna organizácia, ktorá by sa venovala dobrovoľníctvu. A tak si skupinka motivovaných ľudí z rôznych sfér pracovného života povedala, že je ideálny čas byť opäť o čosi vyspelejšou krajinou a tak založili CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum. Myšlienka vytvárať ideálne podmienky pre dobrovoľníctvo sa ujala a tak už 10 rokov sa snažíme o to, aby takto strávený čas bol súčasťou života čo najväčšieho počtu ľudí. CARDO v latinčine znamená ,,os“, ktorá bola v časoch Rímskej ríše hlavnou ulicou (osou mesta) orientovaná zo severu na juh. Boli na nej najdôležitejšie spoločenské, obchodné, kultúrne, náboženské a sociálne inštitúcie. Do carda sa zbiehali všetky ostatné ulice z východnej ako aj západnej časti mesta. Síce už nie sme v časoch Rímskej ríše, ale podobné prirovnanie môžeme použiť naďalej. Spájame ľudí s dobrým srdcom a je úplne nepodstatné  odkiaľ sú, čo robia, dôležité je, že chcú nezištne pomáhať.

Rozvíjať dobrovoľníctvo ako také na Slovensku nie je jednoduché. Avšak krôčik po krôčku sme postupovali a môžeme povedať, že v roku 2014 je už dobrovoľníctvo na oveľa vyššej úrovni a tvorí neoddeliteľnú súčasť života minimálne štvrtiny obyvateľov. Organizácie využívajúce pomoc dobrovoľníkov vedia, ako s dobrovoľníkmi pracovať, pravidelne sa školia, vzdelávajú. Dobrovoľníci už vedia, čo ich poslanie obnáša, združujú sa, sieťujú a vymieňajú skúsenosti. Aj samotné firmy sa začínajú s čoraz väčším záujmom pozerať na dobrovoľníctvo ako na zmysluplný spôsob trávenia času svojich zamestnancov, kde ide nielen o pomáhanie ale aj o utužovanie kolektívu, nachádzanie nových vzťahov, rozvíjanie a podobne. Čo je však najdôležitejšie, dobrovoľníctvo má už aj právnu úpravu, ktorou je jasne povedané, že to nie je len práca bez pláce, ale je to aktivita, ktorá má svoje podmienky no je spojená aj s právami či nezanedbateľnými výhodami. Sme veľmi hrdí na to, že aj našim pričinením sme urobili z dobrovoľníctva na Slovensku zákonom deklarovanú zmysluplnú činnosť. Avšak nezaspávame na vavrínoch a tak už teraz pracujeme na tom, aby sme o ďalších 10 rokov mohli povedať, že opäť nastal veľký posun vpred.

Za ostatných 10 rokov sa menil názov našej organizácie, jej sídlo, ľudia prichádzali a odchádzali, avšak čo je najdôležitejšie, tí, ktorí s myšlienkou prišli, sú súčasťou CARDO naďalej. Sme hrdí na to, že sa zakladatelia nikdy nevzdali a trvalo šli za svojím cieľom. Jednou zo zakladateliek je aj Zuzana Vinklerová, naša výkonná riaditeľka. Žena, ktorá svojím životom ukazuje, že všetko sa dá, keď sa chce a človek na sebe tvrdo pracuje. Je našou neoddeliteľnou súčasťou. 10 rokov sa delí s nami o svoje bohaté biznisové skúsenosti, ktoré sú neraz nevyhnutné aj v treťom sektore. Je príkladom toho, že človek môže byť dobrovoľníkom v akejkoľvek pozícii, záleží len na ňom, či sa rozhodne o svoje skúsenosti podeliť.  Sme na Zuzku pyšní, pretože jej kvality ocenil aj HNclub, ktorý ju nominoval do TOP 10 žien slovenského biznisu.

A tak ak si myslíte, že žena, ktorá stála a naďalej stojí pri rozvoji dobrovoľníctva na Slovensku, si zaslúži Váš hlas, môžete zahlasovať na stránke: http://club.hnonline.sk/top10zien.html do 30. mája 2014

Čo povedať na záver? Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o vznik CARDA, o rozvoj myšlienok dobrovoľníctva na Slovensku a predovšetkým Vám, všetkým dobrovoľníkom, bez ktorých by naša snaha bola márna.