Predstavujeme: Korunovačná Bratislava

Občianske združenie Korunovačná Bratislava prináša každoročne korunováciu uhorských kráľov tak, ako sa odohrávali v skutočnosti. Cieľom je premeniť Bratislavu aspoň na jeden víkend v roku na miesto ako vystrihnuté z našich dejín. Korunovačné slávnosti v Bratislave patria medzi najväčšie kultúrne podujatia na Slovensku a zážitkovým spôsobom približujú korunovácie 18 kráľov a kráľovien, ktorí boli korunovaní v Bratislave. Konajú sa každoročne v štvrtý júnový víkend na pamiatku korunovácie najvýznamnejšieho panovníka, ktorý bol korunovaný v Bratislave – Márie Terézie (25.6.1741).

Podľa historických podkladov je zinscenovaný autentický obrad korunovácie, v ktorom vystupuje okolo 150 hercov v dobových kostýmoch. Kráľ dostáva od ostrihomského arcibiskupa – prímasa Uhorska - svätoštefanskú korunu spolu s ďalšími korunovačnými insígniami: meč, plášť, jablko a žezlo. Po obrade korunovácie pasuje rytierov Rádu zlatej ostrohy, skladá prísahu vlasti a sľubuje zachovávať celistvosť krajiny na korunovačnom pahorku. Po slávnostnom korunovačnom obrade nasleduje v uliciach mesta ľudová veselica s bohatým programom. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia sú bratislavský jarmok dobových remesiel, historický veľtrh slobodných kráľovských miest, festival frankovky, opekanie vola, púšťanie 500 l vína z fontány. Počas korunovačného sprievodu sú rozhadzované pamätné korunovačné žetóny.

V tomto roku si pripomíname korunováciu Jozefa I., ktorý sa stal uhorským kráľom ako 9 ročný. Na vládu bol starostlivo pripravovaný. Pustil sa do realizovania potrebných reforiem. Lenže jeho vláda bola krátka. Zomrel ako 32 ročný na kiahne.

Tohtoročné Korunovačné slávnosti sa uskutočnia 21.-22.júna v Bratislave. Podrobnejší program nájdete aj na stránke http://www.korunovacie.sk/ .