Jagelovské fórum mladých Európanov

Pozývame Vás zúčastniť sa na medzinárodnom projekte zameranom na mladých ľudí z východnej a centrálnej Európy. Na tomto projekte bude participovať  40 účastníkov z Poľska, Slovenska a Litvy. Cieľom stretnutia mladých z týchto krajín je vzájomné spoznanie svojich kultúr, sociálnych podmienok, zdieľanie svojich vedomostí a skúsenosti s vedením a spoluprácou mládežníckych organizácií.

Primárnym východiskom týždňového stretnutia je spoločná historická a kultúrna minulosť našich krajín, ktoré boli v určitom období pod nadvládou Jagelovcov. 500 rokov nato chceme spoznať našu spoločnú históriu a súčasne sa učiť o rozdieloch a osobitostiach každej z európskych krajín.

Základom projektu je 8dňové stretnutie v Marszowice a Krakove v dňoch 20. -27. júla 2014, kde bude úlohou participantov premýšľať o budúcnosti regiónu, jeho problémoch a výzvach z pohľadu mladých ľudí. Toto stretnutie bude prebiehať  neformálnym spôsobom a jeho ciele budú napĺňané prostredníctvom out-doorových aktivít, workshopov, diskusií, hier a simulácií.

Tento projekt určený pre mladých vo veku 16-25 rokov je podporený programom Mládež v akcii a tak sú všetky účastnícke poplatky hradené, účastník si musí zaplatiť len 30% cestovných nákladov.

Pracovným jazykom stretnutia bude angličtina.

Program je skutočne bohatý a zaujímavý, tak neváhajte a prihláste sa do 20.júna na mail kontakt@dobrovolnictvo.sk a vyplňte formulár priamo  TU.