Predstavujeme: Únia materských centier

Únia materských centier vznikla v lete 2003 ako občianske združenie, ktoré sieťuje materské centrá naprieč celým Slovenskom. Ich cieľom je šírenie konceptu materských centier, zakladanie nových priestorov, v ktorých by sa mohli mamy spolu so svojimi deťmi rozvíjať, vzdelávať sa, pracovať na sebe a nachádzať vzájomnú podporu. Podstatou spájania jednotlivých materských centier na Slovensku je vytvoriť fungujúcu sieť, ktorá uľahčí informovanosť centier, koordinovanie ich aktivít a pomoc materským centrám, ktoré sa ocitnú v núdzi. Stará sa o trvalú udržateľnosť materských centier na Slovensku. Okrem toho Únia komunikuje s predstaviteľmi verejného života, médiami, ostatnými mimovládnymi organizáciami na Slovensku ale aj v zahraničí. Buduje tak vážnosť a dôveryhodnosť siete ako partnera pre celospoločenské diskusie o problémoch matiek a ich riešeniach v spoločnosti. Azda za najdôležitejšiu aktivitu možno považovať aj veľkú pomoc pri ochrane práv matiek, detí a rodín. Únia materských centier združuje materské centrá zo všetkých 8 slovenských krajov a tak má táto organizácia skutočne celoslovenský a celospoločenský dosah.

Vdaka materským centrám sa vedia mamičky resp. rodičia na rodičovskej dovolenke aktívne začleniť do diania v spoločnosti a nevyjsť tak popri rodičovských povinnostiach z kontaktu so svetom. K najväčším akciám, na ktorých participujú patrí celoslovenská akcia Míľa pre mamu, ktorá je symbolom úcty k všetkým matkám a jesenné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa materských centier.

Ak by ste mali záujem o viac informácií, nájdete ich na tejto stránke.