Študijná cesta do Ljubljany

Už tento piatok 4.júla začína štvrté medzinárodné stretnutie v rámci projektu VolunVET (VET for Volunteer Coordinators) v hlavnom meste Slovinska, v Ljubljane. Dobrovoľnícke organizácie členovia partnerstva Leonardo DaVinci spojili svoje sily pre tých, na ktorých práci s dobrovoľníkmi veľmi záleží a to sú koordinátori dobrovoľníkov.

Hosťujúcou organizáciou tohto stretnutia bude The Association of Nigerians in Slovenia / Združenie Nigérijčanov v Slovinsku. Stretnutia sa zúčastnia všetky organizácia z participujúcich krajín: Dánsko, Slovensko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko. Cieľom tohto partnerstva je pomôcť dobrovoľníckym organizáciám s tréningom ich koordinátorov dobrovoľníkov a to zdieľaním,zlepšovaním a disemináciou materiálov z týchto stretnutí.

V rámci tohto dvojročného projektu sa partnerské organizácie prostredníctvom medzinárodných ale aj lokálnych aktivít naučia lepšie porozumieť sektoru dobrovoľníkov v rôznych krajinách ale si zároveň aj vymenia svoje skúsenosti s výberom, tréningom a manažmentom koordinátorov dobrovoľníkov. Tak isto budú definované zručnosti a kompetencie očakávané od koordinátorov dobrovoľníkov v Európe.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu celoživotného vzdelávania.

Viac informácií o projekte VolunVET, o partnerských organizáciách nájdete na stránke www.volunvet.eu